Verouk v času izrednih razmer

VEROUČNO LETO 2020/21

VEROUK V ŽIVO: z veroukom v živo bomo z vsemi skupinami pričeli po 9. maju 2021. (Ponedeljkova skupina birmancev bo v cerkvi, 3. razred bo v zakristiji, kjer je še precej hladno, vsi ostali pa v učilnici).

VEROUČNE OBVEZNOSTI v času koronavirusa: glej spodnje tabele:

Dragi starši in veroučenci,  prosimo vas, da doma obdelate veroučno snov, predvideno za določen teden. Prosimo vas tudi, da naredite predvideno domačo nalogo v delovnem zvezku (otroci naj pišejo v zvezek sami, starši ste lahko zraven).

V razpredelnicah VEROUK - OBVEZNO je to, kar se šteje kot obvezno. V tabeli "PRIPOROČENO" (POD aktualno tabelo "OBVEZNO 7" in "OBVEZNO 4") pa je povezava do dodatnih katehez in bogoslužij, zlasti za tiste, ki želite kaj več (običajno je bogoslužje in kateheza).

SV. MAŠE: V BOGOSLUŽNI ZVEZEK zapisujte, katero sv. mašo ste spremljali doma (ali pa če ste morda imeli družinsko bogoslužje).

OBVEZNO 7

12. - 17. april 2021

19. - 23. april 2021

3. - 8. maj 2021

1. razred

(Praznujemo in se veselimo)

Lekcija

JEZUS JE VSTAL IN ŽIVI

(str. 54-55)

Lekcija

JEZUS JE LUČ SVETA

o velikon. sveči(str. 56-57)

Lekcija

ŠMARNICE

o Mariji, ki jo v maju posebej častimo (str. 66-67)

3. razred

(Hodimo z Jezusom)

23. lekcija

Jezus je vstal in živi

Marija Magdalena sreča vstalega Kristusa

24. lekcija

Jezus nam daje samega sebe

Jezus se je prikazal učencem pri ribolovu

21. lekcija

Jezus nam da Marijo za Mater

Jezus je izročil Marijo apostolu Janezu (in nam vsem), da je naša Mati

4. razred

(Pot v srečno življenje)

21. lekcija

Telo je Božji dar

6. Božja zapoved:

Ne nečistuj!

(Noetov in Kamov greh

spoštovanje človekovega telesa in spolnosti

22. lekcija

Zvesta ljubezen v družini

9. Božja zapoved:

Ne želi ... žene!

(Davidov greh)

23. lekcija

Živimo pravično in pošteno

7. in 10. Božja zapoved

Ne kradi!

Ne želi ... blaga!

kralj Ahab in Jezabela sta grešila

5. razred

(Znamenja na poti k Bogu)

20. lekcija

Jezus je luč sveta

Jezus je ozdravil slepega človeka

 

21. lekcija

Jezus je vstajenje in življenje

Jezus je obudil mrtvega Lazarja

- prvi del sv. maše

22. lekcija

Sv. maša je Jezusova daritev

- velikonočno Jagnje

- drugi del sv. maše

6. razred

(Skupaj v novi svet)

19. lekcija

Jezus nas zbira okrog svojega oltarja

- o sv. maši

- sv. obhajilo žal lahko prejmemo tudi nevredno

20. lekcija

Odprta vrata na stežaj

o binkoštnem prazniku

- Sveti Duh

- rojstni dan Cerkve

21. lekcija

Kakor eno srce in ena duša

- o življenju prvih kristjanov

- razmislek o poklicanosti in poklicih

7. + 8. razred

(BIRMANCI)

(program Izbrani)

8. lekcija

Kako pridem tja?

o zakramentih - v celoti

9. lekcija

Kdaj se je začelo moje popotovanje?

o zakramentu sv. krsta

- v celoti

10. lekcija

Zakaj povedati grehe duhovniku?

o zakramentu sv. spovedi

- v celoti

 

TABELA "PRIPOROČENO 2"

TEDEN (ki sledi nedelji...):

Zlasti vam priporočam, poiščite: Družinsko molitveno bogoslužje

 

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA (2. maj) 

http://sku.rkc.si/2021/05/01/5-velikonocna-nedelja-2

 

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA (18. april) 

http://sku.rkc.si/2021/04/17/skupaj-in-z-njim-3-velikonocna-nedelja

2. VELIKONOČNA NEDELJA (11. april) 

http://sku.rkc.si/2021/04/09/skupaj-in-z-njim-nedelja-bozjega-usmiljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

VEROUK: v tednu med 3. in 8. majem 2021 bo v naši župniji verouk izjemoma potekal še na daljavo, doma (birmanci in birmanke po ZOOM-u).

Tabela OBVEZNO 6

15. - 19. marec 2021

22. - 27. marec 2021

 

1. razred

(Praznujemo in se veselimo)

Lekcija

JEZUSA POZDRAVLJAMO

(o cvetni nedelji)

(str. 50-51)

križev pot

 

3. razred

(Hodimo z Jezusom)

19. lekcija

Jezus nam odpušča grehe

Jezus je na križu odpustil desnemu razbojniku.

 

 

4. razred

(Pot v srečno življenje)

20. lekcija

Bog daje življenje 

5. Božja zapoved

Ne ubijaj!

David in Savel

 

sv. spoved

 

5. razred

(Znamenja na poti k Bogu)

19. lekcija

Jezus je naš odrešenik

Veliki teden

Samarijanka

 

sv. spoved

6. razred

(Skupaj v novi svet)

24. lekcija

Živim za druge 

sv. Vincencij Pavelski

sv. spoved

 

7. + 8. razred

(BIRMANCI)

(Izbrani)

 

Spoznaj sv. Sebastijana

str. 64

sv. spoved

 

 

 

 

 

Med 21. in 27. marcem 2021: za 1., 4., 6., 7. in 8. razred potekal V ŽIVO V CERKVI

- za 3. in 5. razred pa na daljavo

- 1. razred bo molil križev pot.

Tabela OBVEZNO 5

15. - 20. februar 2021

1. - 5. marec 2021

8. - 12. marec 2021

1. razred

(Praznujemo in se veselimo)

Lekcija

IZGUBLJENA OVCA

(str. 44-45)

Lekcija

KRIŽ

(str. 46-47)

Lekcija

DAN STARŠEV

(str. 48 - 49)

3. razred

(Hodimo z Jezusom)

16. lekcija

Božja beseda je kakor seme

17. lekcija

Bog nam govori v tihoti

18. lekcija

Čujte in molite

Jezus je videl pred seboj trpljenje, zato je potil krvavi pot

 

4. razred

(Pot v srečno življenje)

17. lekcija

Gopsodov dan

3. Božja zapoved

veselje Izraelcev ob ponovnem bogoslužju v Jeruzalemu

18. lekcija

Kristjani praznujemo nedelje in praznike

3. Božja zapoved

 (2. del)

19. lekcija

Spoštujmo starše

4. Božja zapoved

Oče Tobit daje navodila sinu Tobiju glede mame

5. razred

(Znamenja na poti k Bogu)

17. lekcija

Z Jezusom zmagujemo 

Jezusove in naše skušnjave

Postni čas

 

18. lekcija

Jezus oznanja Božje usmiljenje

sv. spoved, vrnitev izgubljenega sina

še vedno 18. lekcija

- O SV. SPOVEDI

6. razred

(Skupaj v novi svet)

16. lekcija

Pogumni ljudje 

o prerokih nekoč in danes

17. lekcija

V težavah smo povezani

prerok Izaija napovedal Jezusovo trpljenje,

preganjani kristjani

25. lekcija

Ko odpadejo spone

spreobrnitev apostola Pavla

7. + 8. razred

(BIRMANCI)

(Izbrani)

KATEHEZA O EKUMENIZMU:

https://youtu.be/0wltx54hOo4

7. lekcija

Kam grem?

1. del

str.: 59, 60, 62, 63,

61 - Smrt in sodba

7. lekcija

Kam grem?

dokončanje te lekcije

ZOOM - srečanje

 

 

 

 

 

Tabela OBVEZNO 4

25. - 30. januar 2021

1. -  6. februar 2021

8. - 12. februar 2021

1. razred

(Praznujemo in se veselimo)

Lekcija

JEZUS MOLI

(str. 40-41)

Ker je bila 2. 2. svečnica, si lahko ogledate pričevanje redovnikov in redovnic:

https://www.youtube.com/watch?v=zYVEZoUXjeQ

Lekcija

JAZ SEM DOBRI PASTIR

(str. 42-43)

3. razred

(Hodimo z Jezusom)

10. lekcija

Življenje je Božji dar

Abraham naj bi daroval sina Izaka; Bog se je premislil oz. je Abrahama samo preizkušal

15. lekcija

V družini Bog skrbi za nas

Sveta družina na begu pred Herodom

- življenje v naših družinah...

Opomba *

4. razred

(Pot v srečno življenje)

15. lekcija

Z molitvijo častimo Boga 

1. Božja zapoved - drugi del

- o molitvi

- Salomon

- psalmi

 

16. lekcija

Božje ime je sveto 

2. Božja zapoved

- mladeniči v ognjeni peči

 

Opomba *

5. razred

(Znamenja na poti k Bogu)

15. lekcija

Hodimo za Jezusom

- evangeljski sveti: uboštvo, čistost, pokorščina

- redovniki in redovnice

 

16. lekcija

Svoboda Božjih otrok

- post judovskih mladeničev

- 7 glavnih grehov

Opomba *

6. razred

(Skupaj v novi svet)

14. lekcija

Skupaj smo srečni 

Jezus pokličeapostole, ki so bili ribiči (nedeljski evangelij!)

- povezanost!

15. lekcija

Pomagamo si 

- Mojzes pomaga dekletom

- sv. Mati Terezija

Opomba *

7. + 8. razred

(BIRMANCI)

(Izbrani)

6. lekcija

Zakaj biti katoličan?

1. del

str. 49 - 53

6. lekcija

Zakaj biti katoličan?

2. del

Opomba *

 

 

 

 

Opomba *: V ponedeljek, 8. februarja, je kulturni dan in državni praznik, ki je dela prost dan. To pomeni, da 8. 2. ni verouka. Tiste skupine, ki imate verouk na ponedljek (3., 4., 5. in 6. razred), ta teden nimate novih veroučnih obveznosti. Če imate še kake "dolgove" za nazaj, se pa le potrudite in izkoristite teden za pisanje nalog, ki še manjkajo. Z birmanci in birmankami bomo pa končno skupaj - a še vedno na daljavo - do konca predelali 6. lekcijo.

 

TABELA "PRIPOROČENO"

TEDEN (ki sledi nedelji...):

Zlasti vam priporočam, poiščite: Družinsko molitveno bogoslužje

2. VELIKONOČNA NEDELJA (11. april) 

http://sku.rkc.si/2021/04/09/skupaj-in-z-njim-nedelja-bozjega-usmiljenja

1. POSTNA NEDELJA (21. februar) 

http://sku.rkc.si/2021/02/19/skupaj-in-z-njim-1-postna-nedelja

31. 1. - god sv. Janeza Boska

https://www.fma.si/ob-godu-zavetnika-mladih

3. ADVENTNA NEDELJA (13. dec.)

http://sku.rkc.si/2020/12/12/skupaj-in-z-njim-3-adventna-nedelja

2. ADVENTNA NEDELJA (6. dec.)

http://sku.rkc.si/2020/12/05/skupaj-in-z-njim-2-adventna-nedelja

1. ADVENTNA NEDELJA (29. nov.)

http://sku.rkc.si/2020/11/27/skupaj-in-z-njim-1-adventna-nedelja

JEZUS KRISTUS KRALJ (22. nov.)

 http://sku.rkc.si/2020/11/19/skupaj-in-z-njim-nedelja-kristusa-kralja

ZAHVALNA NEDELJA (8. november)

http://sku.rkc.si/2020/11/02/zahvalna-nedelja

VSI SVETI (1. november)

http://sku.rkc.si/2020/10/30/praznik-vseh-svetih/

Opomba - božične počitnice: Od 4. adventne nedelje do praznika sv. treh Kraljev so bile veroučne počitnice. Da bomo obdržali enoten tedenski ritem, sem se odločil, da so bili tudi birmanci, ki imajo verouk na četrtek, v tednu 4. - 9. januar, prosti.

Tabela OBVEZNO 3

14. - 18. december 2020

11. - 16. januar 2021

18. - 23. januar 2021

1. razred

(Praznujemo in se veselimo)

Lekcija

BOŽIČ

(str. 34-35)

Lekcija

SV. TRIJE KRALJI

(str. 36-37)

Lekcija

DRAGOCENI BISER

- o Svetem pismu

(str. 38 - 39)

3. razred

(Hodimo z Jezusom)

13. lekcija

Jezus nam prinaša mir

Božič: Jezus se je rodil

14. lekcija

Pridite, molimo

Sv. Trije kralji oz. modri z Vzhoda

Jezus je danes prisoten v hostijah v tabernaklju, zato pokleknemo

9. lekcija

Živimo v miru in slogi

Babilonski stolp iz stare zaveze

4. razred

(Pot v srečno življenje)

12. lekcija

Jezus nas vabi k sreči 

Jezusovi blagri

 

 

13. lekcija

Največja zapoved

- prilika o usmiljenem Samarijanu

- Ljubi Boga in bližnjega!

14. lekcija

Bog je eden

1. Božja zapoved

5. razred

(Znamenja na poti k Bogu)

12. lekcija

Jezus je znamenje nevidnega Boga 

Jezusa darujejo v templju

Božični prazniki

 

13. lekcija

Družina je kraj ljubezni in sreče

* deček Jezus v templju

* DRUŽINA = MALA CERKEV

14. lekcija

Znamenje Božje ljubezni v družini

- zakrament sv. zakona

 

6. razred

(Skupaj v novi svet)

11. lekcija

Pesem mlade matere 

Marija je sprejela Božji načrt in postala Jezusova Mati

- Marijina hvalnica in Marijine Božje poti

12. lekcija

Nove možnosti

sv. Jožef je varuh sv. Družine

13. lekcija

Kot bratje in sestre

-izpolniti Božjo voljo je pomembnejše od sorodstvenih vezi

7. + 8. razred

(BIRMANCI)

(Izbrani)

4. lekcija

Dokončaj 4. lekcijo o resničnosti Boga

Videokateheza:

https://youtu.be/4RX6bOwE_sg

Spoznaj sv. Tomaža Akvinskega

str. 32, 33, 34, 35, 37, 38

Celotna

5. lekcija:

Kdo je Jezus?

Videokateheza:

https://youtu.be/LeucJBykeYM

str. 39-48

razen str. 44

str. 44: spoznaj nasl. svetnico:

sv. Terezija Avilska

https://youtu.be/0M7qjBr69Cc

 

 

 

 

 

tab. "OBVEZNO" 2

23.-27. november 2020

 30. 11. - 4. 12. 2020

7. -11. december 2020

1. razred

(Praznujemo in se veselimo)

Lekcija

ŠKOF SLOMŠEK

(str. 26-27)

Lekcija

NAJBOLJŠA MAMA

- o Mariji, Jezusovi Materi

(str. 32-33)

Lekcija

MIKLAVŽ

(str. 28-29)

3. razred

(Hodimo z Jezusom)

8. lekcija

Bog nas rešuje

Ljudje so bili zelo pokvarjeni, razen Noetove družine. Noe je naredil ladjo. Bog je rešil Noeta in njegovo družino (in živali)

11. lekcija

Odpuščajmo drug drugemu

O Janezu Krstniku, ki je pripravljal ljudi na prihod Odrešenika Jezusa Kristusa

12. lekcija

Z Marijo se pripravljamo na Božič

Noseča Marija je šla na obisk k sorodnici Elizabeti

4. razred

(Pot v srečno življenje)

9. lekcija

Pot v obljubljeno deželo

Izraelci so proti obljubljeni deželi potovali 40 let

Za nas so obljubljena dežela nebesa

10. lekcija

Sveto pismo je knjiga zaveze

- skrinja zaveze

- Sveto pismo kot knjiga zaveze

 

11. lekcija

Obnovitev zaveze z Bogom

Preroki, prerok Jona, kesanje in spreobrnjenje

5. razred

(Znamenja na poti k Bogu)

9. lekcija

Skrbimo za bolne in ostarele

- zakrament sv. bolniškega maziljenja

- teden karitas

10. lekcija:

Pričakujemo Jezusov prihod

- advent

11. lekcija:

Marija je rodila Jezusa

Marijini prazniki

6. razred

(Skupaj v novi svet)

8. lekcija

Zaupajmo Bogu

Mlada mati je imela veliko otrok, čeprav so ji zdravniki odsvetovali

Kralj David izbran kot najmlajši od 8 Jesejevih sinov

9. lekcija:

Bog je z nami

David premaga Goljata, ker gre nadenj v Božjem imenu

10. lekcija:

Stopimo v šolo modrosti

Kralj Salomon je zelo modro razsodil prepir med dvema ženama

7. + 8. razred

(BIRMANCI)

(Program "Izbrani")

izjemoma:

Kateheza v tednu karitas (ni v delovnem zvezku) - videokateheza:

http://users.skavt.net/~mskvarc/pivka/verouk/karitas.mp4

Nauči se telesna in duhovna dela usmiljenja!

3. lekcija - 2. del:

Zgodovina odrešenja

str. 24 - 28

video-kateheza:

https://youtu.be/3khc7eff9NA

4. lekcija - 1. del:

Kako vem, da je Bog resničen?

str. 29,30,31,36

video-kateheza se še pripravlja

 

 

 

 

 

tab. "OBVEZNO" 1

19. - 23. oktober 2020

9. - 13. november 2020

16. -20. november 2020

1. razred

(Praznujemo in se veselimo)

Lekcija

NEKATERI SO UMRLI

(str. 20-21)

Lekcija

HVALA

(str. 22 - 23)

(po zahvalni nedelji)

Lekcija

SVETI MARTIN

(str. 24-25)

(ob njegovem godu 11.11.)

3. razred

(Hodimo z Jezusom)

5. lekcija

Jezus nas uči hvaležnosti

10 ozdravljenih gobavcev, a le eden se zahvali

Bogu se zahvaljujemo pri sv. maši ("evharistija" = zahvala)

6. lekcija

Jezus obuja mrtve

Jezus je obudil v življenje Jairovo hčerko. (Umrla je pri 12 letih)

Jezus je delal velike čudeže!

D.N. str. 14-15.

7. lekcija

4. razred

(Pot v srečno življenje)

5. lekcija

Srčna dobrota prinaša srečo 

Jožef svojim bratom povrne z dobroto

Ljubite svoje sovražnike!

Božja previdnost

Za nalogo naredi 6. lekcijo (o Mojzesu) !

7. lekcija

Izhod iz sužnosti v svobodo

Izraelci rešeni sužnosti

Izhod iz Egipta - starozavezna velika noč. Kri pri vratih - predpodoba Kristusove Krvi. Jezusovo vstajenje - NZ Velika noč

8. lekcija

5. razred

(Znamenja na poti k Bogu)

6. lekcija

Jezus je trta, mi mladike 

Od krsta naprej povezani z Jezusom

Božjemu življenju v nas pravimo posvečujoča milost

 

7. lekcija

Cerkev je za vse narode

"Pojdite ... in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih...

- Misijonarji

- Trojna služba

8. lekcija

6. razred

(Skupaj v novi svet)

5. lekcija

Na poti v svobodo 

Bog je videl stisko svojega ljudstva v Egiptu in jim obljubi rešitev - po Mojzesu.

Bog nam daje svobodno voljo: lahko se odločimo za Boga (ali pa za satana)

6. lekcija

Lahkoverni ljudje

Mojzes je na gori molil. Medtem so Izraelci grešili: malikovali so zlato tele.

Tudi mi grešimo, če namesto Boga častimo razne stvari (=malikovanje); vraževerje

7. lekcija

7. + 8. razred

(BIRMANCI)

(Izbrani)

2. lekcija

Spoznaj sv. Antona Puščavnika

str. 14-15

2. lekcija - vse ostalo (str. 16-18): Sreča, ljubezen mir

Ogled kateheze na: https://youtu.be/VIGZKUGEjFU

3. lekcija - 1. del:

str. 19-23

kratka video kateheza:

https://youtu.be/JjRbhuYAQoo

 

 

 

 

 

 

 

PRIPOROČAMO tudi ogled kateheze o bl. Alojziju Grozdetu (v kolikor je niste pogledali že spomladi):

https://youtu.be/Dk8AxuJm3EQ

 

URNIK VEROUKA V LETU 2020/21

Razred

Dan

Ura

1. raz.

SREDA

17:00

2. raz.

   /

   /

3. raz.

PONEDELJEK

16:00

4. raz.

PONEDELJEK

14:00

5. raz.

PONEDELJEK

15:00

6. raz.

PONEDELJEK

16:00

7.+ 8. raz.

PONEDELJEK

15:00

7.+ 8. raz.

ČETRTEK

7:20 (predura)

7.+ 8. raz.

ČETRTEK

15:00