ZGODOVINA ŽUPNIJE KISOVEC

Kisovška župnija je v primerjavi z drugimi župnijami mlada župnija. Seveda pa se je versko življenje dogajalo že prej, ko je področje spadalo pod župnijo Zagorje.

Nekoč sta na področju današnje kisovške župnije stali 2 cerkvi:

- cerkev sv. Marjete na Lokah

- cerkev sv. Lenarta v Kisovcu (oz. nad njim).

Obe cerkvici sta danes podrti. Za lokacijo cerkve sv. Marjete se je ves čas vedelo in so ohranjene tudi fotografije, kako je izgledala. Glede cerkvice sv. Lenarta se pa dolgo časa ni vedelo, kje je stala. (Pred kratkim je njeno lokacijo s pomočjo katastrskih zemljevidov našel Marjan Klančnik, za kar sem mu zelo hvaležen in mu čestitam. Oddaja o tem na ETV: https://www.youtube.com/watch?v=IrgHcL-jO78 . Žal pa ne moremo vedeti, kako je cerkvica sv. Lenarta izgledala.)

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Za področje Kisovca in okolice je bila župnija ustanovljena 31. decembra 1967. Na ustanovni listini, ki jo je podpisal nadškof Jožef Pogačnik, piše, da stopi v veljavo 1. 1. 1968. To pomeni, da bomo v teh božično - novoletnih praznikih obhajali 50-letnico naše mlade kisovške župnije, ki ima sedež na Lokah. (Poudariti je treba, da gre za jubilej župnije, ne cerkve, ker je cerkvena zgradba mlajša).

Jubilej nas bo spominjal na šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Oltarno občestvo na Lokah oz. v Kisovcu pa se je oblikovalo že pred ustanovitvijo župnije, ko je področje spadalo še pod župnijo Zagorje. Pomemben mejnik v verskem življenju kisovškega kristjana je bila ustanovitev ekspoziture leta 1930. Duhovnik - ekspozit je začel delovati in prebivati v Kisovcu oz. na Lokah. Iz predvojnega časa sta znana ekspozita Vital Vodušek (1930-1936) in Valentin Benedik (1936-1941). Versko življenje se je na Lokah odvijalo tudi po vojni. Zgodilo pa se je, da je bila leta 1956 cerkev sv. Marjete na Lokah zaradi poškodb rudnika zaprta za bogoslužje. Nekaj let po tem dogodku v našem kraju ni bilo sv. maše. Najbolj zvesti verniki so peš hodili v Zagorje. Potem so v starem župnišču na Lokah po prizadevanjih zagorskega župnika Antona Smerkolja in zavzetih vernikov naredili kapelo in 31. marca 1962 vanjo sprejeli Marijin kip ter spet pričeli z rednim bogoslužjem. Kot rečeno zgoraj, je 1. 1. 1968 sledila ustanovitev kisovške župnije. To je bilo v času zagorskega župnika Alfonza Grojzdka. V novoustanovljeni župniji so župnikovali Viktor Pernuš (1968-1969), Jože Čampa (1969-1998), Miran Kelvišar (1998-2005) in Janez Mrak (2005-).

Že od samega začetka novoustanovljene župnije so se odvijala prizadevanja za gradnjo nove cerkve. Lokacija nove cerkve se je nekajkrat spremenila. Takratni sistem namreč ni bil naklonjen Cerkvi, župljani z župnikom Jožetom Čampom na čelu pa ste vztrajali. Nova cerkev na Lokah je bila zgrajena leta 1984, posvečena pa 1985. Posvetil jo je nadškof Alojzij Šuštar.